Kontakt

Esperanto-Gården i Lesjöfors
Stiftelsevägen 1
680 96 Lesjöfors
info@esperantogarden.se
tel. 0590-309 09 säkrast kl. 07.30-09.30 samt 17.30-20.00, jourtelefon
070 767 54 55
(från utlandet +46 utan den första nollan)